menuleft

Regulamin serwisu naTatry.pl

panelright

§ 1. Wstęp

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest uregulowanie zasad funkcjonowania i korzystania z portalu naTatry.pl oraz zamieszczania na nim reklam. Regulamin określa prawa i obowiązki Gości Serwisu, prawa i obowiązki Administratora i Redaktora, zasady odpowiedzialności Administratora i Redaktora, a także postępowanie reklamacyjne.

§ 2. Definicje

a) Administrator – włałciciel serwisu naTatry.pl a zarazem Usługodawca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jest nim osoba fizyczna wskazana imieniem, nazwiskiem i adresem w dziale „Kontakt”.

b) Redaktor – osoba fizyczna mająca prawo do publikowania artykułów, aktualizowania strony, działania na zewnątrz w imieniu i na rachunek naTatry.pl, która zobowiązana jest do wykonywania poleceń Administratora.

c) Gość – każda osoba korzystająca z funkcjonalności Serwisu.

d) Serwis - strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pomocą Internetu pod adresem: http://natatry.pl/.

f) Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu

§ 3. Postanowienia ogólne

1. Gość obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie (netykieta) oraz dobrymi obyczajami.

2. Gość przyjmuje do wiadomości, że posiada wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane w Serwisie materiały, takie jak artykuły, komentarze, relacje z wypraw czy zdjęcia. Za wszelkie szkody wynikające z prezentowanych treści odpowiada ich autor. Właściciel naTatry.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Gości materiały i treści.

3. Gosć oświadcza, że posiada pełne prawa do publikacji materiałów i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

4. Gość zobowiązuje się nie zamieszczać na stronach naTatry.pl zdjęć i treści, do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie.

5. Zakazane jest publikowanie w Serwisie materiałów niezgodnych z polskim prawem.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

7. Administrator w sposób dowolny może zmieniać wszelkie publikacje Redaktora oraz może odmówić zgody na aktualizację strony przez niego.

8. Działanie Redaktora na zewnątrz w imieniu i na rachunek naTatry.pl podlega uzgodnieniu z Administratorem.

9. Administrator i Redaktor zastrzegają sobie prawo do:

a) cech użytkowych i możliwości Serwisu;

b) okresowego wyłączenia Serwisu bez uprzedniego powiadomienia;

c) usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Serwisu lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług, wymagane uprzednie powiadomienie na stronach Serwisu.

§ 4. Publikacja materiałów

1. Gość, zamieszczając jakikolwiek materiał na naTatry.pl, oświadcza, że posiada do niego pełne prawa autorskie.

2. Administrator i Redaktor mają prawo do odmowy publikacji artykułu, relacji z wyprawy i innych materiałów pochodzących od Gościa, których treść narusza zasady netykiety lub zawiera treści reklamowe czy niezwiązane z tematyką Serwisu.

3. Administrator i Redaktor mają prawo do usunięcia komentarza, którego treść narusza zasady netykiety lub zawiera treści reklamowe.

4. Zgłaszając materiał do publikacji, Gość wyraża zgodę na dodanie do tekstu publikacji plików graficznych.

5. Materiały zgłaszane przez Gościa publikowane są pod „Nickiem” lub imieniem i nazwiskiem podanym przez Gościa.

6. Artykuły i relacje z wypraw można zgłaszać na dwa sposoby:

a) korzystając z formularza na stronie pod adresem: http://natatry.pl/wyprawy/wyprawy;

b) przesyłając materiał pocztą elektroniczną na jeden z adresów wskazanych dziale „Kontakt”.

7. W każdej chwili Gość może zażądać usunięcia materiału ze stron Serwisu.

§ 5. Korzystanie z Serwisu

1. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Korzystanie z naTatry.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

3. Zabrania się publikowania treści niezgodnych z polskim prawem.

4. Komentarze są publikowane automatycznie.

5. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z usług niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików ‘cookies’: Internet Explorer 9.0, Chrome 25, Mozilla Firefox 20 lub ich nowsze wersje).

drogowskaz