• Tatry Wysokie
  • Tatry Zachodnie
  • Tatry Słowackie

Rohacz Płaczliwy (Plačlivý Roháč)

Szlaki
Najwyższy punkt Rohacz Płaczliwy – 2125 m n.p.m.
Trudność
Trudność wg Internautów Oceniło: 3

Szczyt znajdujący się w głównej grani Tatr Zachodnich. Jest to jeden z dwuch szczytów Rohaczy.

Rohacz Płaczliwy co prawda jest wyższy od Rohacza Ostrego, ale jego kształty są nieco łagodniejsze dla turystów. Stanowi doskonały punkt widokowy. Jest on, tak jak i Rohacz Ostry, bardzo popularny i stanowi cel wielu wycieczek.

Od szczytu (w kierunku zachodnim) ciągnie się skalista grań o długości ok. 1 km, przez którą biegnie szlak. W niektórych miejscach szlak turystyczny prowadzi ponad przepaścistą ścianą północną Rohacza Płaczliwego. Te odcinki da się obejść dzięki ścieżce, która prowadzi łagodniejszym południowym zboczem. Najbardziej eksponowany odcinek na tej trasie to odcinek Rohackiego Konia.

Szlaki na szczyt:

TrasaSzlakCzas
Wołowiec - Jamnicka Przełęcz (Jamnícke sedlo) - Rohacz Ostry (Ostrý Roháč) - Rohacz Płaczliwy (Plačlivý Roháč) czerwony szlak 1h 35'
lub
Żar (Ziar) - Goły Wierch (Holý vrch) - Baraniec - Żarska Przełęcz (Žiarske sedlo) - Rohacz Płaczliwy (Plačlivý Roháč) żółty szlak 5h 25'


Oceń skalę trudności szlaku!

Ostatnie komentarze

Ostrzeżenia